Banner_AVAPRO_Administratie2_NLD

Btw bonnetjes en restaurant boekjes

Btw-bonnetjes – officieel BTW ontvangstbewijzen genoemd – zijn en blijven onmisbaar voor elk restaurant of taverne. Vanaf het ogenblik dat je warme maaltijden serveert ben je verplicht om een BTW-bonnetje uit te reiken aan je klanten. Behoudens enkele uitzonderingen in geval van lichte maaltijden valt quasi elk restaurant, traiteur of hotel onder deze verplichting.

Naast het feit dat BTW-bonnetjes wettelijk verplicht zijn zullen uw klanten er ook spontaan om vragen. Wanneer ze restaurantkosten willen inbrengen is een BTW-bonnetje immers onontbeerlijk.

Btw bonnetjes voor zelfstandigen en bedrijven

Wat er op een BTW-bonnetje moet staan is wettelijk vastgelegd. Zo moet bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt worden tussen het bedrag dat besteed werd aan dranken en de rest van de rekening. Hierop is immers een ander BTW-percentage van toepassing.

Niet iedereen mag BTW bonnetjes drukken; enkel erkende drukkers zijn hiertoe gemachtigd. Ava Papierwaren NV heeft deze machtiging. Met BTW-bonnetjes van AVA ben je dus altijd gerust.

BTW-bonnen en het geregistreerd kassasyteem

In principe zal vanaf 1/1/2015 quasi iedereen die onder de verplichting van de BTW-bonnetjes valt over een geregistreerde kassa moeten beschikken: de zogenaamde Black Box. De fiscus stelt echter dat u nog altijd een voorraad BTW-bonnetjes zal nodig hebben voor in het geval van een technisch probleem met uw kassasysteem.

www.minfin.fgov.be/gkssce/geregistreerde-kassa/ondernemer/hoe.htm#M

Wat te doen bij elk technisch probleem?

U heeft steeds een voorraad btw-bonnetjes nodig, aangepast aan de omvang van uw economische activiteit. De bonnetjes moeten in uw zaak aanwezig zijn ten laatste wanneer het GKS bij u in gebruik wordt genomen. Als er geen GKS-ticket kan worden uitgereikt, reikt u ter vervanging een btw-bonnetje uit.

Tot slot: wist u dat niet alleen de horeca dergelijke BTW-bonnetjes moet uitschijven? Sommige andere zaken zoals carwash bedrijven zijn evengoed onderworpen aan deze reglementering!